Komodity

Komodita
Komodita
Trh
Minimální
spread (pipy)[1][1]
Průměrný spread (pipy)[2][2]
Marže
Minimální velikost
obchodu[3][3]
Maximální
expozice[4][4]
Komodita Trh Minimální
spread (pipy)[1][1]
Průměrný spread (pipy)[2][2] Marže Minimální velikost
obchodu[3][3]
Maximální
expozice[4][4]

1 V Na standardním obchodním účtu jsme vám nastavili nejužší možný spread. Šířka spreadu (poplatek za obchod) se však může změnit v závislosti na tržní volatilitě a likviditě.

2 Průměrný spread specifický pro každý z instrumentů je průměrná či střední hodnota, která je dána všemi obchody provedenými během proběhlého kalendářního měsíce.

3 Minimální velikosti obchodů a kontraktů se vztahují ke standardním účtům.

4 Prestože si klienti kdykoliv mohou otevřít a obchodovat několik nástrojů, každý nástroj má limit maximální čisté expozice, který nelze překročit. Maximální expozice je vyjádřena v základních jednotkách aktiva.