24/7 Živá podpora :
close Your message
was sent successfully
Zanechte zprávu a my se vám
zakrátko ozveme zpět.
close Your message
was sent successfully
close Zákaznická podpora: Technická podpora:
+36-1-8808-422
close Sorry!
All our representatives are busy right now.
To avoid any further delays our team will contact you via email as soon as possible.
Vítejte na živém chatu iFOREX! Chcete-li naše služby vylepšit, uveďte následující informace:
Sorry!
All our representatives are busy right now.
To avoid any further delays our team will contact you via email as soon as possible.

Obchodní podmínky

Užijte si maximální obchodní zkušenost

New Trading Conditions

Věříme, že naši klienti si nezaslouží nic jiného než to nejlepší, a proto jim poskytujeme všechny potřebné nástroje k potenciálnímu úspěchu na finančním trhu. Zjistěte více o našich obchodních podmínkách, službách a různých inovativních funkcích.

 • Obecné obchodní podmínky

 • Informace o produktech

  iFOREX nabízí vysoce konkurenční podmínky pro obchodování s finanční pákou na různých finančních instrumentech a/nebo s akciemi předních světových firem, a to včetně měnových párů (Forex), komodit, indexů, akcií, Krypto a ETF založených na CFD.

  Spready
  Spread je cena za obchodování - je to rozdíl mezi cenou prodeje (Bid) a  nákupu (Ask). Například pokud je USD/JPY obchodován za cenu prodeje 101.202 a cenu nákupu 101.222, rozdíl mezi těmito dvěmi cenami je nazýván spread a je 2 pipy.

  Marže a finanční páka
  Zatímco se „marže” chová jako záruka pro pokrytí všech ztrát, ke kterým by mohlo dojít, rovněž vám umožní vlastnit pozici mnohem vyšší než jaká je skutečná hodnota vašeho účtu, což vám umožní generovat vysoké zisky, relativní k investované částce.

  Finanční páka je oboustranné ostří a může vaše zisky výrazně zesílit, nicméně stejně tak může zesílit i vaše ztráty. Při použití nadměrné finanční páky, neúspěšné obchody mohou rychle vyrovnat vítězné obchody. Obchodování pákovým efektem sebou nese vysokou úroveň rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory.

  Coby majitel účtu iFOREX, máte nárok na náš program ochrana před záporným zůstatkem, což znamená, že nikdy nepřijdete o víc, než jste vložili; nicméně, malý pohyb na trhu může mít za následek výraznou ztrátu finančních prostředků. Naše obchodní platforma automaticky vypočte vaše požadavky na marži ještě před provedením příkazu a než dojde k provedení jakékoli žádosti o výběr, zkontroluje úroveň disponibilních finančních prostředků.

  Požadavky marže jsou relevantní podle zvyšující se expozice na účtu, buď otevřením/uzavřením obchodů nebo žádostí o výběr finančních prostředků během doby, kdy jsou na účtu otevřené pozice. Požadavky marže odráží potenciální riziko na pozicích, založené na volatilitě, likviditě a dostupném ocenění, u jakéhokoli aktiva. Proto se marže v průběhu a okolo obchodních přestávek zvyšují.

  • Měny

   Měnový pár Trh Minimální spread1 (pipy) Průměrný spread2 (pipy) Normální marže3 Zvýšená marže4 Minimální velikost obchodu5 Maximální expozice6
  • Komodity

   Komodita Trh Minimální spread1 (pipy) Průměrný spread2 (pipy) Normální marže3 Zvýšená marže4 Minimální velikost obchodu5 Maximální expozice6
  • Indexy

   Indexy Trh Minimální spread1 (pipy) Průměrný spread2 (pipy) Normální marže3 Zvýšená marže4 Minimální velikost obchodu5 Maximální expozice6
  • Akcie

   Akcie Trh Minimální spread1 (pipy) Průměrný spread2 (pipy) Normální marže3 Zvýšená marže4 Minimální velikost obchodu5 Maximální expozice6
  • ETF

   ETF Trh Minimální spread1 (pipy) Průměrný spread2 (pipy) Normální marže3 Zvýšená marže4 Minimální velikost obchodu5 Maximální expozice6
  • Krypto

   Krypro pár Trh Minimální spread1 (pipy) Průměrný spread2 (pipy) Normální marže3 Zvýšená marže4 Minimální velikost obchodu5 Maximální expozice6

  1 V Na standardním obchodním účtu jsme vám nastavili nejužší možný spread. Šířka spreadu (poplatek za obchod) se však může změnit v závislosti na tržní volatilitě a likviditě.
  2 Průměrný spread specifický pro každý z instrumentů je průměrná či střední hodnota, která je dána všemi obchody provedenými během proběhlého kalendářního měsíce.
  3 Požadavky marže se mohou bez předchozího oznámení změnit, a to na základě pohybu cen.
  4 Zvýšená marže je obvykle dvojnásobek normální požadované marže a je k dispozici během a okolo obchodních přestávek. Důvodem této zásady je zmírnění rizik, vyvolaných potenciálními cenovými mezerami, které mohou nastat a způsobit vážná poškození investovaných prostředků. O víkendech je požadovaná záloha u všech neobchodovatelných instrumentů Zvýšená záloha.
  Standardní algoritmus: zvýšená marže, uvedená výše, nabývá účinnosti cca 15-90 minut před obchodními přestávkami. Tyto obchodní přestávky mohou zahrnovat denní přestávky, víkendy, svátky nebo jakékoliv jiné přestávky, ať už v rámci iniciativy společnosti nebo v důsledku jiných okolností. Zvýšená marže obvykle platí ještě po 15 následujících minut po opětovném otevření trhu. Při pátečním uzavření zvýšená marže platí pro většinu nástrojů 2 hodiny před uzavřením obchodování. 
  5 Minimální velikosti obchodů a kontraktů se vztahují ke standardním účtům.
  6 Prestože si klienti kdykoliv mohou otevřít a obchodovat několik nástrojů, každý nástroj má limit maximální čisté expozice, který nelze překročit. Maximální expozice je vyjádřena v základních jednotkách aktiva.

  * Příslušná měna, komodity, index, akcie, ETF a kryptoměnové CFD nejsou dostupné ve všech jurisdikcích a podléhají regulačním omezením.

  Chcete-li získat více informací nebo máte-li jakékoli související otázky, neváhejte kontaktovat náš Zákaznický servis.

 • Obchodní dny

  Během evropského a severoamerického zimního období, týdenní aktivita začíná v neděli v 22:05 GMT nepřetržitě až do pátku 21:00 GMT. V období letního času v těchto regionech, týdenní aktivity na trhu začínájí v neděli v 21:05 GMT a končí v pátek v 20:00. Aktivita na trhu se může lišit v závislosti na svátcích nebo v důsledku neobvyklých podmínek likvidity, které mohou vzniknout z mimořádných globálních událostí. iFOREX může rovněž změnit  otevírací nebo zavírací doby z důvodů likvidity a úvahách řízení rizik.

  I když většina z nástrojů jsou obchodovány 24 hodin denně bez přerušení, některé nástroje mají speciální obchodní dobu, jak je možné nalézt v následující tabulce:

   

  Nejste si jisti, pod který trh patří nástroj, který hledáte? Klikněte zde pro zobrazení úplného seznamu nástrojů dle trhu.

 • Dovolená

  Chcete-li se ujistit, že jste si vědomi všech obchodních hodin a dovolených, níže naleznete seznam událostí, které by mohly změnit obchodní hodiny.
  V iFOREX děláme vše pro to, aby byly tyto informace co nejaktuálnější.
  Pokud si přejete získat více informací, prosím, neváhejte kontaktovat naše obchodní oddělení.

   

  Nejste si jisti, pod který trh patří nástroj, který hledáte? Klikněte zde pro zobrazení úplného seznamu nástrojů dle trhu.

 • Příkazy a provedení

  Typy příkazů

  TRŽNÍ PŘÍKAZY   
  Otevřít obchod Příkaz na otevření pozice za aktuálně dostupný tržní kurz
  Zavřít obchod Příkaz na zavření pozice za aktuálně dostupný tržní kurz

   

  Příkazy limitu  
  Stop Loss Stop Loss je příkaz na otevření nebo zavření obchodu při nižším kurzu než je aktuální tržní kurz.
  Take Profit Take Profit je příkaz na otevření nebo zavření obchodu při vyšším kurzu než je aktuální tržní kurz.

   

  Tržní příkazy
  V případě Tržních pokynů (tj. Otevřít obchod, Zavřít obchod), pokud existuje rozdíl mezi cenou uvedenou v Pokynu a cena kótovaná iCFD (dále jen jako „skutečná cena“) na serveru iCFD, jsou pokyny realizovány za cenu, která je platná na Platformě pro online obchodování (strana Klienta) v přesném čase realizace, ovšem za předpokladu, že se tato cena pohybuje v předem stanovené míře tolerance uvedené na Platformě pro online obchodování s ohledem na konkrétní pokyn. Pokud rozdíl překročí předem stanovenou úroveň tolerance, například vlivem pohybu podkladových aktiv mezi okamžikem, kdy Klient zadal pokyn a časem, kdy byl přijat a proveden, nebo vlivem vysoké volatility trhů a zpoždění v komunikaci, bude Tržní pokyn proveden za skutečnou cenu. Pokud je mezi cenou, která je viditelná pro Klienta a skutečnou cenou podstatný rozdíl, Pokyn nebude proveden.

  Limit objednávky
  Limitní (future) Pokyny jsou realizovány za (skutečnou cenu), která se může v daném případě lišit od ceny uvedené v Pokynu (dále jen „Skluz“). Ke Skluzu může dojít v případě, kdy cena uvedená v Pokynu není k dispozici na serveru iCFD, například z důvodu vysoké nestálosti a mezer v tržních cenách. V takovém případě bude Pokyn realizován za první dostupnou cenu, a to bez ohledu na směr skluzu, ať již ve prospěch Klienta, nebo nikoliv, a to symetrickým a transparentním způsobem (Symetrický skluz).

  U instrumentů (např. akcie a indexy), které nejsou obchodovány na 24 hodinovém základě, může docházet k mezeře na trhu na denní bázi, a proto jsou náchylnější ke skluzu. Je důležité si uvědomit, že skluz nemá vliv na ochranu proti zápornému zůstatku a proto klient nikdy nemůže ztratit více, než investované částky (včetně veškerého zisku, pokud jej nabyl), i když dojde ke skluzu.

  Zpoždění při provedení
  Zpoždění při provedení může dojít z různých důvodů, jako jsou technické problémy s internetem klienta, mobilní nebo jiné komunikační připojení  k serverům iFOREX, které mohou vyústit v "nevyřízené příkazy". Poruchy připojení mohou někdy přerušit signál a znedostupnit platformu, což způsobí zpoždění přenosu dat mezi platformou obchodníka a iFOREX serverem.

  Nevyřízené příkazy
  V případě vysokého objemu obchodů nebo komunikačního zpoždění, může dojít k nevyřízeným příkazům (fronta limitních příkazů). Tento nárůst příchozích příkazů, může někdy vytvořit podmínky pro zpoždění potvrzení/zpracování určitých limitních příkazů. V některých případech, pozice může být ve skutečnosti provedena a zpoždění je pouze na straně klienta důsledku přetížení internetu.

  Mějte na paměti, že je nutné zadat libovolný příkaz pouze jednou. Opakováné zadání stejného příkazu může zpomalit nebo zamknout počítač nebo neúmyslně otevřít nechtěné pozice.

 • Ochrana záporného zůstatku

  Zásada ochrany negativního zůstatku u iFOREX garantuje, že ztráty klienta jsou omezeny na výši finančních prostředků investovaných na účet klienta. Podle této zásady, nebude  muset klient nikdy čelit debetnímu zůstatku v důsledku obchodních ztrát při obchodování s iFOREX a případná ztráta klienta, je omezena na výši finančních prostředků vložených na klientův účet  a přídadně klientem získaných prostředků.
  Pro implementaci této zásady, iFOREX vyvinul automatizovaný monitorovací nástroj, automaticky zavírající v reálném čase všechny pozice jakmile účet klienta dosáhne úrovně nulové marže (tj "pokrytí expozice" = 0). iFOREX automaticky uzavře všechny pozice za cenu, kterou iFOREX nabízí. V případě, že zůstatek klienta klesne pod nulu (záporný zůstatek), iFOREX automaticky uzavře všechny klientovy pozice za první dostupnou cenu nabízenou iFOREX. V tomto případě, klient nebude platit záporný zůstatek (rozdíl mezi cenou, v které se zůstatek rovnal nule a skutečnou cenou uzavření).

 • Podmínky bonusu

  ÚVOD

  Tyto Bonusové podmínky jsou v souvislosti s Obchodním bonusem, Cashback bonusem a Bonusem zkušebního účtu nabízeny Společností (dále jen "Bonus"), jak je popsáno níže, a jsou považovány za nedílnou součást Podmínek Společnosti. Veškeré podmínky jsou interpretovány na základě Podmínek Společnosti, které jsou k dispozici na webové stránce Společnosti www.iforex.cz.

   

  PODMÍNKY OPRÁVNĚNÍ

  Tyto bonusy mají k dispozici ti klienti Společnosti, kteří splnili kritéria způsobilosti příslušné nabídky a prošli všemi potřebnými registračními postupy v souladu s požadavky Společnosti, a to i v rámci znění pozdějších dodatků uváděných dle vlastního uvážení Společnosti (dále jen ‘oprávnění klienti‘). 

  Všechny Bonusy Společnost nabízí dle vlastního uvážení, a to pro všechny klienty a/nebo země/oblasti, které uzná za vhodné.

  Společnost si vyhrazuje právo dle svého uvážení odmítnout registraci libovolného uživatele, a to včetně oprávněných zákazníků, a/nebo zrušit nabídku jakéhokoliv bonusu čistě dle svého uvážení.

   

  OBCHODNÍ BONUS

  Obchodní bonus je poskytován oprávněným klientům jakožto procento z objemu finančních prostředků uložených na jejich obchodním účtu tak, jak bylo dohodnuto a stanoveno Společností, případ od případu a dle jejího vlastního uvážení.

  Obchodní bonus může být použit pouze jako zvláštní marže pro expozici otevřených pozic a je určen pouze pro obchodní účely (tzn. poskytnutý Bonus Klient nebude moci vybrat).

  Obchodní bonus je garantován pro každého oprávněného klienta.

  Příklad

  Oprávněný klient se se Společností dohodl, že obdrží 30% bonus ze svého vkladu $ 1000. Oprávněný klient tedy obdrží navíc marži $ 300 (tj. 30 % svého vkladu) jako Obchodní bonus.

  Tento bonus se na účtu klienta zobrazí takto:

  Zůstatek Vlastní
  kapitál
  Dostupná
  marže
  Obchodní
  bonus
  $1,000 $1,000 $1,300 $300

   

  Obchodní bonus nebude za žádných okolností možné vybrat. Jakýkoli zisk dosažený s využitím Obchodního bonusu však může být vybrán oprávněným klientem a je vázán na podmínky společnosti a její platné právní předpisy. Zisky z Obchodního bonusu, které by bylo možné vybrat, se v klientově účtu zobrazí v sekci "Zůstatek".

  Obchodní bonus, který byl připsán následkem určitého vkladu, bude zrušen v případě výběru tohoto vkladu či té jeho části, ze které byl klientovi Obchodní bonus připsán. Popřípadě bude zrušen částečně, pokud klient požaduje výběr takové částky, která sníží klientův vlastní kapitál na hodnotu menší než dvojnásobek výše jeho Obchodního bonusu.

  Příklad

  Oprávněný klient se se Společností dohodl, že obdrží 30% bonus ze svého vkladu $ 1000. Oprávněný klient tedy obdrží navíc marži $ 300 (tj. 30 % svého vkladu) jako Obchodní bonus.

  Tento bonus se na účtu klienta zobrazí takto:

  Zůstatek Vlastní
  kapitál
  Dostupná
  marže
  Obchodní
  bonus
  $1,000 $1,000 $1,300 $300

  Případ A

  Klient požádal o výběr vkladu v plné výši ($ 1000). Obchodní bonus bude celkově odebrán.

  To se na účtu klienta odrazí následovně:

  Zůstatek Vlastní
  kapitál
  Dostupná
  marže
  Obchodní
  bonus
  $0 $0 $0 $0

  Případ B

  Klient požádal o výběr ve výši $ 800, čímž se hodnota jeho kapitálu sníží na hodnotu menší než dvojnásobek Obchodního bonusu. Proto bude Obchodní bonus snížen na částku potřebnou k tomu, aby byl vlastní kapitál dvojnásobkem Obchodního bonusu.

  To se na účtu klienta odrazí následovně:

  Zůstatek Vlastní
  kapitál
  Dostupná
  marže
  Obchodní
  bonus
  $200 $200 $300 $100

   

  Všechny Obchodní bonusy budou anulovány, pokud byl účet neaktivní sedm po sobě jdoucích týdnů.

   

  CASH BACK

  Program CashBack připisuje hotovost na účty oprávněných klientů každý týden v závislosti na dosaženém objemu obchodu v daném týdnu a do určité částky, předem stanovené Společností ("Pending Bonus").

  Částka Pending Bonusu může pocházet z určitého vkladu či z více vkladů, může to být procento z hodnoty vkladu/vkladů nebo její výši stanoví Společnost na základě vlastího uvážení.

  Příklad

  Oprávněný Klient, který vložil $ 1000, může získat až 40 % hodnoty svého vkladu jako Cash Back k obchodování objemu $ 20 000 000. Takový klient obdrží $ 400 jako Pending Bonus.

  Tento Pending Bonus se na klientově účtu zobrazí takto:

  Zůstatek Vlastní
  kapitál
  Dostupná
  marže
  Obchodní
  bonus
  Obchodovaný
  objem
  Požadovaný
  objem
  $1,000 $1,000 $1,000 $400 $0 $20,000,000

   

  Každý týden se od celkového CashBack (Pending bonusu) odečte Realizovaný CashBack, který se vypočítává na základě týdenního obchodovaného objemu klienta, a následně se připíše na účet klienta v závislosti na poměru mezi skutečným týdenním objemem klienta (v USD) a požadovaným objemem tak, jak je uvedeno v obchodních podmínkách. Je jasně stanoveno, že klient má nárok pouze na Realizovaný CashBack. Pending Bonus se vytváří pouze po té, kdy klient dovrší požadovaný objem obchodu. Výše CashBacku ("Realizovaný CashBack") je omezena výší klientovi přiděleného tzv. Pending Bonusu.

  Objem se vypočítává na základě "vstupů a výstupů", což znamená, že otevření pozice o $ 1.000.000 (či o ekvivalentní částce v jiné měně) a uzavření této pozice se započítává jako $ 2.000.000 (nebo ekvivalent v jiné měně) do klientova požadovaného objemu.

  Příklad

  Případ A

  Oprávněnému klientovi v předchozím příkladu byl nabídnut $100 Realizovaný CashBack za každých $ 5.000.000 objemu obchodu. Po jednom týdnu klient dosáhl objemu $ 5,000,000. Proto byl $100 Realizovaný CashBack přesunut z Pending Bonusu do vlastního kapitálu.

  To se na účtu klienta odrazí následovně:

  Zůstatek Vlastní
  kapitál
  Dostupná
  marže
  Obchodní
  bonus
  Obchodovaný
  objem
  Požadovaný
  objem
  $1,100 $1,100 $1,100 $300 $5,000,000 $20,000,000

  Případ B

  Po dvou týdnech od vkladu klient dosáhl $ 5.000.000 obchodovaného objemu a vydělal $ 300 zisku. Z tohoto důvodu dalších $ 100 Realizovaného CashBack bylo přesunuto z Pending Bonusu do vlastního kapitálu.

  To se na účtu klienta odrazí následovně:

  Zůstatek Vlastní
  kapitál
  Dostupná
  marže
  Obchodní
  bonus
  Obchodovaný
  objem
  Požadovaný
  objem
  $1,500 $1,500 $1,500 $200 $10,000,000 $20,000,000

   

  Po té, co je připsán k vlastnímu kapitálu, je Realizovaný CashBack k dispozici pro obchodování či může být klientem kdykoli vybrán. Jakýkoli zisk dosažený investicí částky Realizovaného CashBacku může být také vybrán Oprávněným klientem.

  Propagace CashBacku je časově omezená a Klient obdrží Realizovaný CashBack během prvních tří měsíců ode dne, kdy byl udělen jako Pending Bonus. Klient má nárok na další CashBack, pokud provede další vklady.

  Příklad

  Oprávněný klient v předchozích příkladech se rozhodl vybrat svých $ 300 zisku a $ 200 Realizovaného CashBacku, které obdržel. Proto požádal o výběr ve výši $ 500. Zbývajících $ 200 CashBack bonusu zůstane jako Pending Bonus na jeho účtu, Klient tedy bude mít stále možnost pokračovat v obchodování s $ 1 000 a má dva a půl měsíce na to, aby mohl převést Pending Bonus do Realizovaného CashBacku.

  To se na účtu klienta odrazí následovně:

  Zůstatek Vlastní
  kapitál
  Dostupná
  marže
  Obchodní
  bonus
  Obchodovaný
  objem
  $1,000 $1,000 $1,000 $200 $10,000,000

   

  Veškerý CashBack je udílen v měně daného účtu.

   

  Účet Zero Spread

  Držitel účtu iFOREX Zero Spread může nakupovat nebo prodávat se stejnou sazbou.
  Provize bude účtována pouze za výhodné výnosy a nikdy nepřekročí Váš zisk.
  Provize je zakotvena v rámci zisku z obchodu, takže za transakce se ztrátou nelze účtovat provizi.


  Provize dle typu aktiv (platí pouze pro výnosné obchody):

  Měny:

  • EUR/USD, USD/JPY, EUR/JPY, GBP/USD: 0,02%
  • USD, EUR, GBP, JPY oproti hlavním: 0,04%
  • AUD, CNH, NZD, PLN a TRY oproti hlavním: 0,10%
  • CZK, ILS, INR a ZAR oproti hlavním: 0,25%
  • HUF a RUB oproti hlavním: 0,50%

   

  Komodity:

  • Zlato: 0,05%
  • Energie: 0,1%
  • Kovy a agrokultura: 0,25%

   

  Indexy:

  • USA, Evropa a Japonsko: 0,03%
  • Asie (mimo Japonsko) a index USD: 0,10%
  • Brazílie a Mexiko: 0,125%
  • Turecko: 0,25%
  • VIX: 2%

   

  Akcie a ETF:

  • Všechny akcie a ETF: 0,10%

   

  Kryptoměny:

  • Bitcoin: 3%
  • Litecoin a Ethereum: 5%
  • Ripple: 8%
  • Křížení kryptoměn: 6%

   

  Výpočet provize je založen na následujících vzorcích s výše uvedenými hodnotami:

  Min (čistý zisk, (Obchodovaný objem × Komise%))

   

  Příklad

  Majitel účtu Zero Spread má zájem o otevření obchodu s USD / JPY
  USD / JPY je 100,00 na prodej nebo na nákup. Je to stejné!
  Klient se rozhodne koupit USD / JPY, což znamená - profitovat, pokud sazba páru stoupne.

  Po určitou dobu se míra buď zvýší, poklesne nebo zůstane stejná.
  Jaký je zisk / ztráta a provize zaplacené v těchto scénářích?

  1. Sazba se nezměnila a je stále stejná
   • Nákupní sazba = prodejní sazba = 100,00
   • Čistý zisk / ztráta = (100 000 × 100,00) - (100 000 × 100,00) = 0 JPY
   • Provize = 0
   • Celkový zisk / ztráta = čistý zisk / ztráta - Komise = 0 - 0 = 0 JPY (= 0 USD)
  2.  

  3. Sazba se snížila
   • Nákupní sazba = prodejní sazba = 99,91
   • Čistý zisk / ztráta = (100 000 × 99,91) - (100 000 × 100,00) = -9 000 JPY
   • Provize = 0
   • Celkový zisk / ztráta = čistý zisk / ztráta - Komise = -9 000 - 0 = -9 000 JPY (~ -90 USD)
  4.  

  5. Sazba se mírně zvýšila
   • Nákupní sazba = prodejní sazba = 100,04
   • Čistý zisk / ztráta = (100 000 × 100,04) - (100 000 × 100.00) = 4,000 JPY (~ 40 USD)
   • Provize = Min (4 000 , (100 000 × 100,00 × 0,04%)) = Min (4 000 , 4 000) = 4 000 JPY
   • Celkový zisk / ztráta = čistý zisk / ztráta - Komise = 4 000 - 4 000 = 0 JPY (= 0 USD)
  6.  

  7. Sazba se zvýšila
   • Nákupní sazba = prodejní sazba = 100,10
   • Čistý zisk / ztráta = (100 000 × 100,10) - (100 000 × 100,00) = 10 000 JPY (~ 100 USD)
   • Provize = Min (10 000 , (100 000 × 100,00 × 0,04%)) = Min (10 000 , 4 000) = 4 000 JPY
   • Celkový zisk / ztráta = čistý zisk / ztráta - Komise = 10 000 - 4 000 = 6 000 JPY (~ 60 USD)

   

  ZKUŠEBNÍ ÚČET

  Uživatelům jsou poskytnuty zvláštní účty zahrnující € 25 Obchodního bonusu (jak bylo vysvětleno výše), které mohou být použity k obchodování finančních nástrojů nabízených firmou (kromě binárních opcí) s celkovou expozicí až € 3 000.

  Uživatelům zkušebního účtu je Obchodní bonus nabídnut pouze v rámci zkušebních procesů jakožto součásti zkušebního účtu.

  Je zřejmé, že zkušební účet má omezenou dobu platnosti, a to 72 hodin od chvíle, kdy klient otevře první transakce (zkušební období). Dle Části 4, viz níže, mohou být klientem vybrány pouze zisky utvořené během zkušebního období.

  Vypršením lhůty zkušebního účtu bude všechen existující zisk poskytnut k výběru, anebo k doručení na Obchodní účet Klienta. Aby bylo možno vybrat zisk vytvořený během zkušebního období, Společnost vyžaduje plnění všech požadavků odpovídajících Pravidlům a podmínkám Společnosti, jak je lze najít na webu Společnosti. Výběry podléhají transakčnímu poplatku Společnosti.

  Obchodování se provádí v souladu s Obchodními podmínkami Společnosti dostupnými na webu Společnosti www.iforex.cz.

  Bonus je k dispozici pouze Klientům registrujícím se na platformu Společnsti poprvé a splňujícím kritéria vhodnosti, jak již popsáno výše v Sekci 2. Poskytuje se jeden bonus na domácnost \ IP adresu.

  Obchodováním na platformě uživatel souhlasí s Dohodou vztahující se k Licenci koncového uživatele dostupné na webu Společnosti www.iforex.cz.

   

  OBECNÉ PODMÍNKY

  Cokoli Společnost vyhodnotí jako náznak jakékoliv formy nezákonných, nepřiměřených a/nebo zneužívajících obchodních metod nebo činností (včetně, ale ne pouze, vzorců obchodní činnosti, které naznačují cíl finančně profitovat z Obchodního bonusu, aniž by se podstoupilo tržní riziko, a/nebo otevření, vedení či správu více než jednoho účtu jedním klientem), jakož i všechny indikace nebo podezření z podvodu, manipulace nebo porušení smluvních dohod, zásad a podmínek společnosti s ohledem na systém bonusů povedou k anulovaní všech bonusů, které byly předtím připsány na účet a jakýkoli související účet. Za takových okolností společnost bude mít právo, dle svého uvážení a bez odchýlení se od práv v rámci smluv s klientem a platných právních předpisů, anulovat a zrušit veškeré probíhající transakce a/nebo zisky či ztráty v nich nasbírané a blokovat všechny příslušné účty.

  Společnost si vyhrazuje právo, uzná-li za vhodné na základě vlastního uvážení, změnit, pozměnit, pozastavit, zrušit nebo ukončit kterýkoli z výše uvedených Bonusů nebo jakýchkoli součástí z výše uvedené nabídky, a to kdykoliv tím, že to Klientovi řádně oznámí v souladu s Obchodními podmínkami Společnosti.

 • Další obchodní pravidla

  Výzva k doplnění marže
  iFOREX nepřistoupí k povinnému uzavření pozic klientů pokud existuje pozitivní zůstatek na účtě klienta. To umožňuje klientům využít jejich kapitál v plné míře s cílem podpořit jejich otevřené pozice oproti cenovým výkyvům.

  Informace o marži
  Okno zobrazené níže poskytuje podrobné informace týkající se marže účtu:

  • Použitá marže ukazuje zůstatek (vlastní kapitál) na účtu, který právě používáte, jako marži pro otevřené obchody. Případ, kdy se použitá marže rovná zůstatku na účtu nebo je větší než tento zůstatek, svědčí o tom, že je páka účtu maximalizována. Během a kolem období obchodní neaktivity u některých instrumentů požadovaná marže roste (detailně popsáno v tabulce "Podrobnosti o produktu"). To ovlivňuje disponibilní marži, která v důsledku toho může během víkendu dramaticky poklesnout. 
   Použitá marže  =  expozice v instrumentu netto  x  požadovaná marže pro tento instrument
  • Dostupná marže ukazuje množství kapitálu na účtě, který není v současné době používán, a je k dispozici pro další zvýšení čisté expozice. V případě, že je dostupná marže nula, znamená to, že je pákový efekt účtu maximálně využíván.
   Dostupná marže = Majetek - Použitá marže
  • Využití marže ukazuje procentuální část zůstatku používanou jako marže pro aktuálně otevřené obchody na daném účtu. 100% a vyšší využití marže svědčí o maximálním využití páky pro daný účet.
   Využití marže v % = (použitá marže / zůstatek) x 100
  • Pokrytí expozice ukazuje, jaké je procento čisté expozice účtu z kapitálu pro pokrytí
   Pokrytí expozice = Vlastní kapitál / Čistá expozice


  Maximální expozice
  Jako obezřetnostní opatření zaměřená na zlepšení řízení rizik a vyvarování se nadměrnému vystavení jednoho klienta, iFOREX stanovila omezení na maximální čistou expozice až do 300 (tří set) milionů korun českých za klienta. Rovněž iFOREX nastavil maximální čistou expozici na nástroj. Chcete-li zjistit maximální expozici za nástroj, klikněte zde. iFOREX má právo na základě vlastního uvážení zrušit nebo změnit takové omezení v daném okamžiku bez předchozího upozornění.

  Hedging
  Hedging je definován jako otevření dvou transakcí pro stejný nástroj nebo základní aktivum v různých směrech (jedna "nákup" a druhá "prodej"), ať už ve stejné době nebo stejném množství či nikoli. iFOREX považuje hedging jako transakce za účelem výpočtu minimální marže na kumulativní nebo na "čisté" bázi. Dále iFOREX považuje uzavření jedné z hedging transakcí jako otevření nové transakce, jejiž částka je rovna částce zbývající transakce.

  Sítě transakcí
  V případě, že je třeba současně uzavřít více než jeden obchod na účtě, iFOREX zavře hromadně všechny otevřené pozice.
  Číslo transakce přiděleno každé uzavřené pozici je stanoveno na základě pravidel FIFO. To znamená, že podle uzavření pozice, první pozice, která se otevře, obdrží nejnižší číslo transakce a poslední otevřená pozice obdrží nejvyšší číslo transakce.

  Neoprávněné obchodní praktiky
  iFOREX podporuje férové obchodování a neumožňuje praktiky, které vykonávají nekorektní obchodování, jako je lag obchodování, cenová manipulace, časová manipulace nebo jiné praktiky, které jsou nezákonné a/nebo jsou využívány pro získání nespravedlivé výhody. Příklady takových  zakázáných praktik jsou mimo jiné některé z následujících:

  • Skalpování je obchodní strategie, která se snaží vydělat velké zisky na malých cenových změnách. Obchodníci, kteří následují tuto strategie umístí kdekoli od 10 do pár set obchodů v jednom dni v přesvědčení, že malé cenové pohyby lze snadněji zachytit, než ty velké.
  • Automatize (př. EA), nebo algoritmické obchodování je použití elektronických platforem pro zadávání obchodních příkazů s algoritmem, který provádí předem naprogramované obchodní pokyny, jejichž proměnné mohou zahrnovat načasování, cenu nebo množství příkazů, nebo v mnoha případech spouští příkaz pomocí "robota", bez lidského zásahu.
  • API obchodování je rozhraní pro programování aplikací odkazující na veškeré obchodování, které používá softwarový program pro komunikaci s jinými programy. API funguje jako prostředník mezi obchodníkem a trhem, předávání příkazů a získávání informací podle potřeby.
  • "Vícenásobné účty" je termín, označující dva nebo více účtů zřízených jedním klientem za účelem získání více nesprávné výhody týkající se účtu a bonusů poskytované iFOREX.

  Chyby v cenách
  Technologie online obchodování není dokonalá, a ve výjimečných případech může být narušena. Mohou trvat  jen chvíli, ale když nastanou, ceny mohou být často ovlivněny. I když to může být lákavé umístit "arbitrážní transakci", mějte na paměti, že ceny neukazují reálné tržní ceny a váš aktuální požadavek může být mnoho pipů od zobrazené ceny. V případě, že obchody jsou vykonávány za ceny, které nejsou ve skutečnosti nabízeny iFOREX, iFOREX si vyhrazuje právo změnit tyto obchody, neboť jsou považovány za neplatné. Mějte na paměti, že tyto případy jsou obvykle vzácné a při neobchodování během těchto chvílí, se mohou obchodníci vyhnout riziku spojeným s výše uvedenými scénáři.

   

  Poplatek za vedení
  Účty klientů, na kterém nebyla prováděna žádná obchodní činnost po dobu dvanácti (12) po sobě jdoucích měsíců, bude účtován měsíčne poplatek za vedení 5USD nebo na účet v celkovém kapitálu v případě, že zůstatek je nižší než 5 USD.

  V případě, že klient nemá k dispozici finanční prostředky na jeho účtu iFOREX nebude účtovat poplatek za vedení.
   

  Více informací o obchodování naleznete v našich Obchodní smlouva.

 • Forex

 • Jednodenní financování

  Při obchodování forex CFD s pákou u iFOREX, Vaše otevřené obchody podléhají financování přes noc na konci každého obchodního dne. Toto financování přes noc může být předmětem kreditu nebo debetu, vypočteného na základě příslušných úrokových sazeb pro měny, se kterými se obchoduje s podkladovým nástrojem, plus markup. Markup pro páry měn je 0,75%. Kryptoměny jsou předmětem zvláštního markupu (jak je uvedeno níže pod Indexy, Komodity a Krypto CFD).

  Pokud je vypočtené procento financování přes noc kladné, znamená to, že příslušná částka bude připsána (přidána) k zůstatku na Vašem účtu. Záporné procento financování přes noc znamená, že příslušná částka bude odečtena ze zůstatku na Vašem účtu.

  Příslušné procento sazeb při financování přes noc, částek a souvisejících časů můžete najít u obou, obchodu i při zadávání limitních příkazů v části Nástroje na kartě 'Tržní info'. Pro výpočet financování přes noc, který bude na Váš účet připsán nebo z něj odečten, jednoduše vynásobte procento financování přes noc s velikostí Vaší transakce. Průběh zpracování nočního profinancování pro každé CFD detailně zobrazuje formulář obchodu "Informace o instrumentu" v sekci "Noční profinancování (GMT)". Vypočítaná hodnota a procento z nočního profinancování daného instrumentu má platnost jeden den. Od CFD, která se obchodují pět dní v týdnu, bude odečtena či jim bude připsána hodnota odpovídající trojnásobku hodnoty podkladového aktiva zobrazené poslední den obchodního týdne, neboť má pokrýt i období celého víkendu. Výsledná částka z celonočního profinancování se odvíjí od měny daného CFD. Pokud se však měna daného CFD liší od měny účtu, bude převedena do měny účtu.

  Vzorec

  Výpočet procenta financování přes noc při nákupu (dlouhé pozice):

   

  Výpočet procenta financování přes noc při prodeji (krátké pozice):

   

  Chcete-li vypočítat částku pro financování přes noc, jednoduše vynásobte sazbu s hodnotou obchodu:Chcete-li vypočítat částku pro financování přes noc, jednoduše vynásobte sazbu s hodnotou obchodu:

  Částka financování přes noc = Hodnota obchodu X úroková sazba financování přes noc

   

  Příklady

  Příklad I

  Tento příklad se týká situace, kdy rozdíl v mezibankovních sazbách je vyšší než markup. V takových případech bude z Vašeho účtu odečteno, když půjde o nákup a připočteno, když půjde o prodej:

  • Instrument = EUR/USD (Euro vůči Americkému dolaru)
  • EUR (základní měna) 3M úroková sazba (anualizovaná) = -0,37% = -0,0037
  • USD (v jiné měně) 3M úroková sazba (anualizovaná) = 1,08% = 0,0108
  • Rozdíl mezibankovních sazeb = 1,45% = 0,0145
  • Markup = 0,75% = 0,0075
  • Hodnota obchodu vyjádřená v jiné měně = 106.550 USD (100.000 EUR při aktuální uzavírací sazbě 1.0655)

   

  Úroková sazba financování přes noc při nákupu (dlouhé pozice):

  Financování přes noc = 106,550 × (-0.0000611) = -6.51 USD, což znamená mínus 6.51 USD za den

   

  Úroková sazba financování přes noc při prodeji (krátké pozice):

  Financování přes noc = 106,550 × 0.00001944 = 2.07 plus USD za den

   

  Příklad II

  Tento příklad se týká situace, kdy je rozdíl v mezibankovním sazebníku nižší než markup. V takových případech bude z Vašeho účtu odečteno každou noc bez ohledu na to, v jakém směru je držená pozice:

  • Instrument = GBP/JPY (Britská libra vs. Japonský jen)
  • GBP (základní měna) 3M úroková sazba (anualizovaná) = 0,39% = 0,0039
  • JPY (v jiné měně) 3M úroková sazba (anualizovaná) = -0,09% = -0,0009
  • Rozdíl mezibankovních sazeb = 0,48% = 0,0048
  • Markup = 0,75% = 0,0075
  • Hodnota obchodu vyjádřená v jiné měně = 13 620 000 JPY (100.000 GBP při aktuální uzavírací sazbě 136.20)

   

  Úroková sazba financování přes noc při nákupu (dlouhé pozice):

  Financování přes noc = 13,620,000 × (-0.0000075) = -102.15 JPY, což znamená mínus 102.15 JPY za den (≅1 USD)

   

  Úroková sazba financování přes noc při prodeji (krátké pozice):

  Financování přes noc = 13,620,000 × (-0.000034167) = -465.35 JPY, což znamená mínus 465.35 JPY za den (≅4.5 USD)

   

  Příklad III

  Tento příklad se týká situace, kdy je rozdíl v mezibankovním sazebníku nižší než záporný markup. V takových případech bude z Vašeho účtu odečteno, když půjde krátkou pozici a připočteno, když půjde o dlouhou pozici:

  • Instrument = USD/JPY (Americkému dolaru vs. Japonský jen)
  • USD (base currency) 3M interest rate (annualized) = 0.39% = 0.0039
  • JPY (v jiné měně) 3M úroková sazba (anualizovaná) = -0.09% = -0.0009
  • Rozdíl mezibankovních sazeb = -1.17% = -0.0117
  • Markup = 0,75% = 0,0075
  • Hodnota obchodu vyjádřená v jiné měně = 10,341,000 JPY (100,000 USD při aktuální uzavírací sazbě 103.41)

   

  Úroková sazba financování přes noc při nákupu (dlouhé pozice):

  Financování přes noc = 10,341,000 ×0.00001167 = 120.65 plus JPY za den (≅1.1 USD)

   

  Úroková sazba financování přes noc při prodeji (krátké pozice):

  Financování přes noc = 10,341,000 ×(-0.0000533) = -551.52 JPY, což znamená mínus 551.52 JPY za den (≅5.3 USD)

 • Indexy, komodity a Krypto CFD

 • Jednodenní financování

  Při obchodování indexů a komodit CFD s pákou u iFOREX, Vaše otevřené obchody podléhají financování přes noc na konci každého obchodního dne. Toto financování přes noc může být předmětem kreditu nebo debetu, vypočteného na základě příslušných úrokových sazeb pro měny, se kterými se obchoduje s podkladovým nástrojem, plus markup. U indexů a komodit činí navýšení (markup) 2,5 procenta. U kryptoměn může být kvůli extrémním tržním podmínkám výrazně vyšší. Při otevření nového obchodu klikněte na "Nástroje" a pro informace o aktualizovaných hodnotách otevřete "Informace o nástrojích".

  Pokud je vypočtené procento financování přes noc kladné, znamená to, že příslušná částka bude připsána (přidána) k zůstatku na Vašem účtu. Záporné procento financování přes noc znamená, že příslušná částka bude odečtena ze zůstatku na Vašem účtu.

  Příslušné procento sazeb při financování přes noc, částek a souvisejících časů můžete najít u obou, obchodu i při zadávání limitních příkazů v části Nástroje na kartě 'Tržní info'. Pro výpočet financování přes noc, který bude na Váš účet připsán nebo z něj odečten, jednoduše vynásobte procento financování přes noc s velikostí Vaší transakce. Průběh zpracování nočního profinancování pro každé CFD detailně zobrazuje formulář obchodu "Informace o instrumentu" v sekci "Noční profinancování (GMT)". Vypočítaná hodnota a procento z nočního profinancování daného instrumentu má platnost jeden den. Od CFD, která se obchodují pět dní v týdnu, bude odečtena či jim bude připsána hodnota odpovídající trojnásobku hodnoty podkladového aktiva zobrazené poslední den obchodního týdne, neboť má pokrýt i období celého víkendu. Výsledná částka z celonočního profinancování se odvíjí od měny daného CFD. Pokud se však měna daného CFD liší od měny účtu, bude převedena do měny účtu.

  Vzorec

  Výpočet procenta financování přes noc při nákupu (dlouhé pozice):

   

  Výpočet procenta financování přes noc při prodeji (krátké pozice):

   

  Chcete-li vypočítat částku pro financování přes noc, jednoduše vynásobte sazbu s hodnotou obchodu:Chcete-li vypočítat částku pro financování přes noc, jednoduše vynásobte sazbu s hodnotou obchodu:

  Částka financování přes noc = Hodnota obchodu X úroková sazba financování přes noc

   

  Příklady

  Příklad I

  Tento příklad zahrnuje situaci, kdy je mezibankovní sazba vyšší než markup. V takových případech bude z Vašeho účtu odečteno, když půjde o nákup a připočteno, když půjde o prodej:

  • Instrument = Brazil Ibovespa
  • 3M (anualizovaná) úroková sazba Brazilský Rael (BRL) = 9,567% = 0,0957
  • Markup = 2,5% = 0,025
  • Hodnota Obchodu vyjádřená v měně = 127.380 BRL (2 indexové smlouvy se stávajícím uzavřením ve výši 63690 BRL za smlouvu)

   

  Úroková sazba financování přes noc při nákupu (dlouhé pozice):

  Financování přes noc = 127.380 × (-0,0003351944) = -42,70 BRL, což znamená mínus 42,70 BRL za den (≅13,58 USD)

   

  Úroková sazba financování přes noc při prodeji (krátké pozice):

  Financování přes noc = 127.380 × 0.00019630556 = 25 plus BRL za den (≅7.95 USD)

   

  Příklad II

  Tento příklad zahrnuje situaci, kdy je mezibankovní sazba nižší než markup. V takových případech bude z Vašeho účtu odečteno každou noc bez ohledu na to, v jakém směru je držená pozice:

  • Instrument = Oil (Crude Light WTI)
  • Americký dolar (USD) 3M úroková sazba (anualizovaná) = 1,08% = 0,0108
  • Markup = 2,5% = 0,025
  • Hodnota obchodu vyjádřená v měně = 53 250 USD (1 000 barelů ropy při aktuální uzavírací sazbě 53,25 USD za barel)

   

  Úroková sazba financování přes noc při nákupu (dlouhé pozice):

  Financování přes noc = 53 250 × (-0,00009944) = -5,30 USD, což znamená mínus 5,30 USD za den

   

  Úroková sazba financování přes noc při prodeji (krátké pozice):

  Financování přes noc = 53 250 × (-0,00003944) = -2,10 USD, což znamená mínus 2,10 USD za den

 • Termíny Rollover kontraktů

  Každý CFD který je založen na Futures kontraktu (tj komodity a indexy) má svůj termín Rolloveru.

  Po dosažení data Rolloveru příslušného nástroje budou všechny otevřené pozice Futures kontraktů CFD převedeny (rolled-over) do dalšího kontraktu, takže pozice zůstávají otevřené s novým Futures kontraktem.

  Po uskutečnění takového rolloveru bude u otevřené pozice P/L (zisk / ztráta) vyjádřena cenovým rozdílem mezi vypršenými a novými smluvními cenami a bude zahrnovat také markup spread. Všechny příslušné úrovně limitních příkazů se automaticky upraví podle nové budoucí smluvní ceny.

  Například pokud poslední cena kontraktu WTI Oil pro únor činí 50,125 USD a tržní cena následující smlouvy (pro březen) v té době činí 50,805 USD, potom bude cenová hladina všech splatných limitních příkazů aktualizována o 0,68 USD.

  Termíny rolloveru u kontraktů závisí na instrumentu který obchodujete, a ty, které jsou uvedeny níže, musí mít data rolloveru výhradně se vztahující na CFD od iFOREX:

 • Akcie CFD a ETF CFD

 • Jednodenní financování

  Při obchodování akcií a ETF CFD s pákou u iFOREX, Vaše otevřené obchody podléhají financování přes noc na konci každého obchodního dne. Toto financování přes noc může být předmětem kreditu nebo debetu, vypočteného na základě příslušných úrokových sazeb pro měny, se kterými se obchoduje s podkladovým nástrojem, plus markup. Markup u akcií je 5% a ETF 5%.

  Pokud je vypočtené procento financování přes noc kladné, znamená to, že příslušná částka bude připsána (přidána) k zůstatku na Vašem účtu. Záporné procento financování přes noc znamená, že příslušná částka bude odečtena ze zůstatku na Vašem účtu.

  Příslušné procento sazeb při financování přes noc, částek a souvisejících časů můžete najít u obou, obchodu i při zadávání limitních příkazů v části Nástroje na kartě 'Tržní info'. Pro výpočet financování přes noc, který bude na Váš účet připsán nebo z něj odečten, jednoduše vynásobte procento financování přes noc s velikostí Vaší transakce. Průběh zpracování nočního profinancování pro každé CFD detailně zobrazuje formulář obchodu "Informace o instrumentu" v sekci "Noční profinancování (GMT)". Vypočítaná hodnota a procento z nočního profinancování daného instrumentu má platnost jeden den. Od CFD, která se obchodují pět dní v týdnu, bude odečtena či jim bude připsána hodnota odpovídající trojnásobku hodnoty podkladového aktiva zobrazené poslední den obchodního týdne, neboť má pokrýt i období celého víkendu. Výsledná částka z celonočního profinancování se odvíjí od měny daného CFD. Pokud se však měna daného CFD liší od měny účtu, bude převedena do měny účtu.

  Vzorec

  Výpočet procenta financování přes noc při nákupu (dlouhé pozice):

   

  Výpočet procenta financování přes noc při prodeji (krátké pozice):

   

  Chcete-li vypočítat částku pro financování přes noc, jednoduše vynásobte sazbu s hodnotou obchodu:Chcete-li vypočítat částku pro financování přes noc, jednoduše vynásobte sazbu s hodnotou obchodu:

  Částka financování přes noc = Hodnota obchodu X úroková sazba financování přes noc

   

  Příklady

  Příklad I

  Tento příklad zahrnuje situaci, kdy je mezibankovní sazba vyšší než markup. V takových případech bude z Vašeho účtu odečteno, když půjde o nákup a připočteno, když půjde o prodej:

  • Instrument = Gazprom (GAZP)
  • Ruský rubl (RUB) 3M úroková sazba (anualizovaná) = 9,5% = 0,095
  • Markup = 5% = 0,05
  • Hodnota obchodu vyjádřená v měně = 2 459 000 RUB (20 000 akcií při aktuální uzavírací sazbě 122,95 RUB za akcii)

   

  Úroková sazba financování přes noc při nákupu (dlouhé pozice):

  Financování přes noc = 2,459,000 × (-0.0004) = -983.60 RUB, což znamená mínus 983.60 RUB za den (≅17.52 USD)

   

  Úroková sazba financování přes noc při prodeji (krátké pozice):

  Financování přes noc = 2,459,000 × 0.000125= 307.38 plus RUB za den (≅5.48 USD)

   

  Příklad II

  Tento příklad zahrnuje situaci, kdy je mezibankovní sazba nižší než markup. V takových případech bude z Vašeho účtu odečteno každou noc bez ohledu na to, v jakém směru je držená pozice:

  • Instrument = Apple (AAPL)
  • Americký dolar (USD) 3M úroková sazba (anualizovaná) = 1,08% = 0,0108
  • Markup = 5% = 0,5
  • Hodnota obchodu vyjádřená v měně = 70 600 USD (500 akcií při aktuální uzavírací sazbě ve výši 141,20 USD za akcii)

   

  Úroková sazba financování přes noc při nákupu (dlouhé pozice):

  Financování přes noc = 70,600 × (-0.000169)= -11.93 USD, což znamená mínus 11.93 USD za den

   

  Úroková sazba financování přes noc při prodeji (krátké pozice):

  Financování přes noc = 70,600 × (-0.000109) = -7.70 USD, což znamená mínus 7.70 USD za den

 • Dividendy

  V případě rozdělení peněžních dividend ve vztahu k podílu CFD bude provedena úprava dividenda na klientově zůstatku s ohledem na podkladové pozice akcií, které jsou v držení klienta na konci obchodního dne, který předchází datumu ex-dividend. Úprava dividenda se vypočte na základě velikosti dividendy, velikosti pozice klienta a zda se jedná o nákupní nebo prodejní transakci, přičemž u dlouhodobých pozic musí být úprava připsána na klientův zůstatek a u krátkodobých pozic musí být odečtena od zůstatku klienta. Dividendy budou připsány nebo odečteny ze zůstatku klienta mimo dobu obchodování podkladových akcií a před zahájením následujícího obchodního dne u daných akcií, a jsou podmíněna držením příslušné pozice klientem v okamžiku úpravy dividendy. Během tohoto období, s cílem udržet reálnou hodnotu vlastního kapitálu klienta až do zahájení dalšího dne obchodování, společnost upraví pozici klienta v souladu s výší dividendy na vrub nebo ve prospěch klientova zůstatku.

  Příklad:
  Coca-Cola vydává dividendu ve výši 0,35 USD na akcii.
  Datum ex-dividend je 29. listopadu a datum vypořádání v iFOREX je 28. listopadu v 22:05 GMT.
  Uzavírací cena před vypořádáním je 41,65.
  Klientovi, který má dlouhodobou pozici 5000 akcií bude připsáno 0,35 x 5000 = 1750 USD, v případě že je jeho obchod otevřen k datu vypořádání.
  Podobná částka bude účtována ze zůstatku u klienta, který je držitelem krátkodoé pozice.
  Cena akcií bude upravena během Afterhours z 41.65 na 41.30, což odpovídá poslední ceně akcií mínus hodnoty dividenda.

  Akcie / ETF Trh Hodnota Dividenda Datum a čas (GMT)
  Tady nejsou v současné době žádné informace o budoucích podnikových činnostech
 • Podnikové činnosti

  Podnikové činnosti jsou některé události, které ovlivňují hodnotu akcií veřejné obchodní společnosti. Při výskytu podnikových činností v určitém podílu, musí iFOREX zlikvidovat všechny otevřené pozice a odstranit veškeré limitní příkazy u CFD, které udávají konkrétní podíly.
  Podnikové činnosti v iFOREX zahrnují distribuci dividend, konsolidace, rozdělení, prodej akcií existujícím akcionářům a jakékoliv jiné události, které podstatně ovlivňují nebo mohou podstatně ovlivnit cenu akcií (včetně podstatných oznámení společnosti, převzetí, fúze, insolvence apod.)

  Níže najdete seznam nadcházejících podnikových činností:

  Akcie / ETF Trh Typ Datum a čas (GMT)
  Tady nejsou v současné době žádné informace o budoucích podnikových činnostech