Živá podpora :
close Your message
was sent successfully
Zanechte zprávu a my se vám
zakrátko ozveme zpět.
close Your message
was sent successfully
close

Jsme vám k dispozici:
pondělí až pátek
4:00–20:00 GMT

Zákaznická podpora:

Technická podpora:
+36-1-8808-422

close Sorry!
All our representatives are busy right now.
To avoid any further delays our team will contact you via email as soon as possible.
Vítejte na živém chatu iFOREX! Chcete-li naše služby vylepšit, uveďte následující informace:
Sorry!
All our representatives are busy right now.
To avoid any further delays our team will contact you via email as soon as possible.

Obchodní podmínky

Užijte si maximální obchodní zkušenost

New Trading Conditions

Věříme, že naši klienti si nezaslouží nic jiného než to nejlepší, a proto jim poskytujeme všechny potřebné nástroje k potenciálnímu úspěchu na finančním trhu. Zjistěte více o našich obchodních podmínkách, službách a různých inovativních funkcích.

 • Obecné obchodní podmínky

 • Informace o produktech

  iFOREX nabízí vysoce konkurenční podmínky pro obchodování s finanční pákou na různých finančních instrumentech a/nebo s akciemi předních světových firem, a to včetně měnových párů (Forex), komodit, indexů, akcií, Krypto a ETF založených na CFD.

  Spready
  Spread je cena za obchodování - je to rozdíl mezi cenou prodeje (Bid) a  nákupu (Ask). Například pokud je USD/JPY obchodován za cenu prodeje 101.202 a cenu nákupu 101.222, rozdíl mezi těmito dvěmi cenami je nazýván spread a je 2 pipy.

  Marže a finanční páka
  Zatímco se „marže” chová jako záruka pro pokrytí všech ztrát, ke kterým by mohlo dojít, rovněž vám umožní vlastnit pozici mnohem vyšší než jaká je skutečná hodnota vašeho účtu, což vám umožní generovat vysoké zisky, relativní k investované částce.

  Finanční páka je oboustranné ostří a může vaše zisky výrazně zesílit, nicméně stejně tak může zesílit i vaše ztráty. Při použití nadměrné finanční páky, neúspěšné obchody mohou rychle vyrovnat vítězné obchody. Obchodování pákovým efektem sebou nese vysokou úroveň rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory.

  Coby majitel účtu iFOREX, máte nárok na náš program ochrana před záporným zůstatkem, což znamená, že nikdy nepřijdete o víc, než jste vložili; nicméně, malý pohyb na trhu může mít za následek výraznou ztrátu finančních prostředků. Naše obchodní platforma automaticky vypočte vaše požadavky na marži ještě před provedením příkazu a než dojde k provedení jakékoli žádosti o výběr, zkontroluje úroveň disponibilních finančních prostředků.

  Požadavky marže jsou relevantní podle zvyšující se expozice na účtu, buď otevřením/uzavřením obchodů nebo žádostí o výběr finančních prostředků během doby, kdy jsou na účtu otevřené pozice.

 • Obchodní dny

  Během evropského a severoamerického zimního období, týdenní aktivita začíná v neděli v 22:05 GMT nepřetržitě až do pátku 21:00 GMT. V období letního času v těchto regionech, týdenní aktivity na trhu začínájí v neděli v 21:05 GMT a končí v pátek v 20:00. Aktivita na trhu se může lišit v závislosti na svátcích nebo v důsledku neobvyklých podmínek likvidity, které mohou vzniknout z mimořádných globálních událostí. iFOREX může rovněž změnit  otevírací nebo zavírací doby z důvodů likvidity a úvahách řízení rizik.

  I když většina z nástrojů jsou obchodovány 24 hodin denně bez přerušení, některé nástroje mají speciální obchodní dobu, jak je možné nalézt v následující tabulce:

   

  Nejste si jisti, pod který trh patří nástroj, který hledáte? Klikněte zde pro zobrazení úplného seznamu nástrojů dle trhu.

 • Dovolená

  Chcete-li se ujistit, že jste si vědomi všech obchodních hodin a dovolených, níže naleznete seznam událostí, které by mohly změnit obchodní hodiny.
  V iFOREX děláme vše pro to, aby byly tyto informace co nejaktuálnější.
  Pokud si přejete získat více informací, prosím, neváhejte kontaktovat naše obchodní oddělení.

   

  Nejste si jisti, pod který trh patří nástroj, který hledáte? Klikněte zde pro zobrazení úplného seznamu nástrojů dle trhu.

 • Příkazy a provedení

  Typy příkazů

  TRŽNÍ PŘÍKAZY   
  Otevřít obchod Příkaz na otevření pozice za aktuálně dostupný tržní kurz
  Zavřít obchod Příkaz na zavření pozice za aktuálně dostupný tržní kurz

   

  Příkazy limitu  
  Stop Loss Příkaz na uzavření obchodu, v případe otevření obchodu na nákup aktiva se Stop Loss nachází pod aktuální tržní cenou. V případe otevření obchodu na prodej aktiva se Stop loss nachází nad aktuální tržní cenou.
  Take Profit Příkaz na uzavření obchodu, v případe otevření obchodu na nákup aktiva se Take Profit  nachází nad aktuální tržní cenou. V případe otevření obchodu na prodej aktiva se Take Profit nachází pod aktuální tržní cenou.

   

  Tržní příkazy
  V případě Tržních pokynů (tj. Otevřít obchod, Zavřít obchod), pokud existuje rozdíl mezi cenou uvedenou v Pokynu a cena kótovaná iCFD (dále jen jako „skutečná cena“) na serveru iCFD, jsou pokyny realizovány za cenu, která je platná na Platformě pro online obchodování (strana Klienta) v přesném čase realizace, ovšem za předpokladu, že se tato cena pohybuje v předem stanovené míře tolerance uvedené na Platformě pro online obchodování s ohledem na konkrétní pokyn. Pokud rozdíl překročí předem stanovenou úroveň tolerance, například vlivem pohybu podkladových aktiv mezi okamžikem, kdy Klient zadal pokyn a časem, kdy byl přijat a proveden, nebo vlivem vysoké volatility trhů a zpoždění v komunikaci, bude Tržní pokyn proveden za skutečnou cenu. Pokud je mezi cenou, která je viditelná pro Klienta a skutečnou cenou podstatný rozdíl, Pokyn nebude proveden.

  Limit objednávky
  Limitní (future) Pokyny jsou realizovány za (skutečnou cenu), která se může v daném případě lišit od ceny uvedené v Pokynu (dále jen „Skluz“). Ke Skluzu může dojít v případě, kdy cena uvedená v Pokynu není k dispozici na serveru iCFD, například z důvodu vysoké nestálosti a mezer v tržních cenách. V takovém případě bude Pokyn realizován za první dostupnou cenu, a to bez ohledu na směr skluzu, ať již ve prospěch Klienta, nebo nikoliv, a to symetrickým a transparentním způsobem (Symetrický skluz).

  U instrumentů (např. akcie a indexy), které nejsou obchodovány na 24 hodinovém základě, může docházet k mezeře na trhu na denní bázi, a proto jsou náchylnější ke skluzu. Je důležité si uvědomit, že skluz nemá vliv na ochranu proti zápornému zůstatku a proto klient nikdy nemůže ztratit více, než investované částky (včetně veškerého zisku, pokud jej nabyl), i když dojde ke skluzu.

  Upozornění: V případě, že si klient na svých otevřených obchodech nastavil limitní příkaz, mohou být některé z těchto obchodů či všechny automaticky uzavřeny ještě před dosažením příslušných limitních hodnot, a to v důsledku aplikace povinného automatického mechanismu ochrany před uzavřením. Další informace ohledně povinné ochrany marže Close-Out naleznete níže v záložce "Informace o marži".

  Zpoždění při provedení
  Zpoždění při provedení může dojít z různých důvodů, jako jsou technické problémy s internetem klienta, mobilní nebo jiné komunikační připojení  k serverům iFOREX, které mohou vyústit v "nevyřízené příkazy". Poruchy připojení mohou někdy přerušit signál a znedostupnit platformu, což způsobí zpoždění přenosu dat mezi platformou obchodníka a iFOREX serverem.

  Nevyřízené příkazy
  V případě vysokého objemu obchodů nebo komunikačního zpoždění, může dojít k nevyřízeným příkazům (fronta limitních příkazů). Tento nárůst příchozích příkazů, může někdy vytvořit podmínky pro zpoždění potvrzení/zpracování určitých limitních příkazů. V některých případech, pozice může být ve skutečnosti provedena a zpoždění je pouze na straně klienta důsledku přetížení internetu.

  Mějte na paměti, že je nutné zadat libovolný příkaz pouze jednou. Opakováné zadání stejného příkazu může zpomalit nebo zamknout počítač nebo neúmyslně otevřít nechtěné pozice.

 • Ochrana záporného zůstatku

  Zásada ochrany negativního zůstatku u iFOREX garantuje, že ztráty klienta jsou omezeny na výši finančních prostředků investovaných na účet klienta. Podle této zásady, nebude  muset klient nikdy čelit debetnímu zůstatku v důsledku obchodních ztrát při obchodování s iFOREX a případná ztráta klienta, je omezena na výši finančních prostředků vložených na klientův účet  a přídadně klientem získaných prostředků.

 • Informace o marži
   

  Okno zobrazené níže poskytuje podrobné informace týkající se marže účtu:

  • Použitá marže ukazuje zůstatek (vlastní kapitál) na účtu, který právě používáte, jako marži pro otevřené obchody. Případ, kdy se použitá marže rovná zůstatku na účtu nebo je větší než tento zůstatek, svědčí o tom, že je páka účtu maximalizována. Během a kolem období obchodní neaktivity u některých instrumentů požadovaná marže roste (detailně popsáno v tabulce "Podrobnosti o produktu"). To ovlivňuje disponibilní marži, která v důsledku toho může během víkendu dramaticky poklesnout. 
   Použitá marže  =  expozice v instrumentu netto  x  požadovaná marže pro tento instrument
  • Dostupná marže ukazuje množství kapitálu na účtě, který není v současné době používán, a je k dispozici pro další zvýšení čisté expozice. V případě, že je dostupná marže nula, znamená to, že je pákový efekt účtu maximálně využíván.
   Dostupná marže = Majetek - Použitá marže
  • Využití marže ukazuje procentuální část zůstatku používanou jako marže pro aktuálně otevřené obchody na daném účtu. 100% a vyšší využití marže svědčí o maximálním využití páky pro daný účet.
   Využití marže v % = (použitá marže / zůstatek) x 100
  • Udržovací marže: odráží 50 procent použité marže (také „počáteční marže“) nutné k tomu, aby se obchody na účtu udržovaly otevřené. Pokud se hodnota vlastního kapitálu na účtu sníží na úroveň rovnající se hodnotě udržovací marže nebo nižší, uzavře Společnost automaticky ten z obchodů, který použitou marži konzumuje v nejvyšší míře, anebo dojde k uzavření všech otevřených obchodů v rámci daného instrumentu. Udržovací marže = použitá marže x 0,5.
  • Pokrytí expozice odráží maximální změnu tržní ceny vůči směru vašich otevřených obchodů, které jsou zajištěny prostředky na vašem účtu.
   Pokrytí expozice = (Majetek - Udržovací marže) / Čistá expozice

   

  Ochrana před uzavřením marže

  Pokud prostředky dostupné v zůstatku klienta budou rovny nebo nižší než udržovací marže, dojde k uzavření obchodu, který spotřebovával největší množství použité marže, a to za účelem dosažení nejnižší možné udržovací marže (zavřeny budou pouze obchody na instrumentech, které jsou otevřeny v době obchodních hodin). Pokud neexistují žádné obchody na nástrojích otevřených v daný moment, jakýkoli obchod na nástroji, který obdrží kótu jako první, bude též jako první automaticky uzavřen. Pokud bude otevřeno více obchodů (více než jeden), které využívají největší množství marže rovnoměrně, společnost automaticky uzavře obchod který byl otevřen jako první. V případě, že není možné dostáhnout nejmenší možné udržovací marže automatickým uzavřením jednoho obchodu, společnost automaticky uzavře všechny otevřené obchody pod konkrétním instrumentem. iFOREX umožní svým klientům plné užití nezrealizovaných zisků z jejich otevřených obchodů, aby podpořil jejich ztrátové obchody.

  Příklady

  Příklad I

  Tento příklad se týká situace, kdy má klient otevřených několik transakcí a stav vlastních peněžních prostředků na účtu dosáhnul úrovně rovnající se udržovací marži, nebo poklesl pod tuto úroveň:
  Otevřené transakce:
  1 transakce na EUR/USD : NÁKUP €60.000 při sazbě 1,1750 (počáteční použitá požadovaná marže = 3,33% x €60.000 = €1.998)
  1 transakce Germany 30 : NÁKUP 4 kontraktů při sazbě 12.500 (počáteční použitá požadovaná marže = 5% x 4 x €12.500 = €2.500)
  1 transakce na WTI ropu: NÁKUP 500 barelů při sazbě 70,00 USD nebo 59,56 EUR za barel, pokud bychom hodnotu převedli do EUR (počáteční použitá požadovaná marže = 10% x 500 x €59,56 = €2.978)
  Použitá marže = €1998 + €2.500 + €2.978 = €7.476
  Úroveň udržovací marže = Použitá marže x 0,5 = 7 476 x 0,5 = 3 738 EUR
  Jakmile vlastní peněžní prostředky na účtu dosáhnou úrovně rovnající se €3.738 nebo nižší, spustí se mechanismus ochrany pro uzavírání pozic podle marže uzavřením té transakce, která spotřebovává nejvyšší použitou marži, tedy v našem příkladu je to NÁKUP 500 barelů WTI ropy.

  Příklad II

  Tento příklad se týká situace, kdy má klient otevřeno více transakcí a peněžní prostředky na účtu dosáhli úrovně udržovací marže, nebo se dostanou pod tuto úroveň:
  Otevřené transakce:
  2 transakce na USD/JPY : první na Nákup $100.000 (počáteční použitá požadovaná marže = 3,33% x $100.000 = $3.330), druhá na PRODEJ 80.000 (počáteční použitá požadovaná marže = 3,33% x $80.000 = $2.664)
  1 transakce na USD/TRY : PRODEJ $80.000 (počáteční použitá požadovaná marže = 5% x $80.000 = $4.000)
  Použitá marže = ($3.330 – $2.664) + $4.000 = $4.666
  Úroveň udržovací marže = Použitá marže x 0,5 = 4 666 x 0,5 = 2 333 USD
  Jakmile vlastní peněžní prostředky na účtu dosáhnou úrovně rovnající se $2.333, spustí se mechanismus ochrany pro uzavírání pozic podle marže uzavřením transakce spotřebovávající nejvyšší použitou marži, tedy v našem příkladu je to PRODEJ $80.000 USD/TRY.
  Vezměte prosím na vědomí, že:

  • Uzavřením $80.000 PRODEJ USD/JPY by se zvýšila čistá expozice na USD/JPY z $20.000 na $100.000, takže by se Použitá marže zvýšila o $2.664 à ($100.000 x 3,33%) - (20.000 x 3,33%) = $3.330 - $666 = +$2.664
  • Uzavřením $100.000 NÁKUP USD/JPY by se zvýšila čistá expozice na USD/JPY z $20.000 na $80.000, takže by se Použitá marže zvýšila o $1.998 $(80,000 x 3.33%) à $(80.000 x 3,33%) – ($20.000 x 3,33%) = $2.664 - $666 = +$1.998
  • Uzavřením $80.000 PRODEJ USD/TRY by se zvýšila čistá expozice na USD/TRY z $80.000 na 0, takže by se Použitá marže snížila o $4.000

  Příklad III

  Tento příklad se týká situace, kdy má klient otevřeno více transakcí, nicméně nejnižší možné udržovací marže nemůže být dosaženo automatickým uzavřením jedné transakce:
  Otevřené transakce:
  3 transakce na USD/JPY : první na NÁKUP $100.000 (počáteční použitá požadovaná marže = 3,33% x $100.000 = $3.330), druhý na PRODEJ $70.000 (počáteční použitá požadovaná marže = 3,33% x $70.000 = $2.331), třetí na PRODEJ $10.000 (počáteční použitá požadovaná marže = 3,33% x $10.000 = $333)
  2 transakce na USD/TRY : PRODEJ $10.000 (počáteční použitá požadovaná marže = 5% x $10.000 = $500)a NÁKUP $8,000 (počáteční použitá marže 5% x $8.000 = $400)
  2 transakce USD/RUB : PRODEJ $10.000 (počáteční použitá požadovaná marže = 5% x $10.000 = $500)a NÁKUP $7,000 (počáteční použitá marže 5% x $7.000 = $350)
  Použitá marže = (3 330 USD - 2 331 USD - 333 USD) + (500 USD - 400 USD) + (500 USD - 350 USD) = 916 USD
  Úroveň udržovací marže = Použitá marže x 0,5 = 458 USD
  Jakmile vlastní peněžní prostředky na účtu dosáhnou úrovně rovnající se $458 nebo nižší, transakce na účtu budou automaticky uzavřeny na úrovni nástroje s nejvyšší čistou expozicí. Takže budou uzavřeny všechny transakce na USD/JPY.
  Vezměte prosím na vědomí, že:

  • Uzavřením kterékoliv z těchto transakcí by došlo ke zvýšení Čisté expozice a tím by se zvýšila i Použitá marže.
  • Uzavřením všech transakcí na USD/JPY se sníží čistá expozice o $20.000, tzn. že použitá marže se sníží o $666. Tímto získáme více, než uzavřením transakcí na USD/TRY, které sníží použitou marži o $100 nebo na USD/ RUB, kde by došlo ke snížení použité marže o $150.

   

 • Další obchodní pravidla

  Maximální expozice
  Jako obezřetnostní opatření zaměřená na zlepšení řízení rizik a vyvarování se nadměrnému vystavení jednoho klienta, iFOREX stanovila omezení na maximální čistou expozice až do 300 (tří set) milionů korun českých za klienta. Rovněž iFOREX nastavil maximální čistou expozici na nástroj. Chcete-li zjistit maximální expozici za nástroj, klikněte zde. iFOREX má právo na základě vlastního uvážení zrušit nebo změnit takové omezení v daném okamžiku bez předchozího upozornění.

  Hedging
  Hedging je definován jako otevření dvou transakcí pro stejný nástroj nebo základní aktivum v různých směrech (jedna "nákup" a druhá "prodej"), ať už ve stejné době nebo stejném množství či nikoli. iFOREX považuje hedging jako transakce za účelem výpočtu minimální marže na kumulativní nebo na "čisté" bázi. Dále iFOREX považuje uzavření jedné z hedging transakcí jako otevření nové transakce, jejiž částka je rovna částce zbývající transakce.

  Sítě transakcí
  V případě, že je třeba současně uzavřít více než jeden obchod na účtě, iFOREX zavře hromadně všechny otevřené pozice.
  Číslo transakce přiděleno každé uzavřené pozici je stanoveno na základě pravidel FIFO. To znamená, že podle uzavření pozice, první pozice, která se otevře, obdrží nejnižší číslo transakce a poslední otevřená pozice obdrží nejvyšší číslo transakce.

  Neoprávněné obchodní praktiky
  iFOREX podporuje férové obchodování a neumožňuje praktiky, které vykonávají nekorektní obchodování, jako je lag obchodování, cenová manipulace, časová manipulace nebo jiné praktiky, které jsou nezákonné a/nebo jsou využívány pro získání nespravedlivé výhody. Příklady takových  zakázáných praktik jsou mimo jiné některé z následujících:

  • Skalpování je obchodní strategie, která se snaží vydělat velké zisky na malých cenových změnách. Obchodníci, kteří následují tuto strategie umístí kdekoli od 10 do pár set obchodů v jednom dni v přesvědčení, že malé cenové pohyby lze snadněji zachytit, než ty velké.
  • Automatize (př. EA), nebo algoritmické obchodování je použití elektronických platforem pro zadávání obchodních příkazů s algoritmem, který provádí předem naprogramované obchodní pokyny, jejichž proměnné mohou zahrnovat načasování, cenu nebo množství příkazů, nebo v mnoha případech spouští příkaz pomocí "robota", bez lidského zásahu.
  • API obchodování je rozhraní pro programování aplikací odkazující na veškeré obchodování, které používá softwarový program pro komunikaci s jinými programy. API funguje jako prostředník mezi obchodníkem a trhem, předávání příkazů a získávání informací podle potřeby.
  • „Znásobení účtů“: případ, kdy si jeden klient zřídí dva účty či více za účelem čerpání zmnoženého objemu výhod, které společnost iFOREX poskytuje ke svým obchodním účtům. Takové jednání definujeme jako podvodné.

  Chyby v cenách
  Technologie online obchodování není dokonalá, a ve výjimečných případech může být narušena. Mohou trvat  jen chvíli, ale když nastanou, ceny mohou být často ovlivněny. I když to může být lákavé umístit "arbitrážní transakci", mějte na paměti, že ceny neukazují reálné tržní ceny a váš aktuální požadavek může být mnoho pipů od zobrazené ceny. V případě, že obchody jsou vykonávány za ceny, které nejsou ve skutečnosti nabízeny iFOREX, iFOREX si vyhrazuje právo změnit tyto obchody, neboť jsou považovány za neplatné. Mějte na paměti, že tyto případy jsou obvykle vzácné a při neobchodování během těchto chvílí, se mohou obchodníci vyhnout riziku spojeným s výše uvedenými scénáři.

   

  Poplatek za vedení
  Účty klientů, na kterém nebyla prováděna žádná obchodní činnost po dobu dvanácti (12) po sobě jdoucích měsíců, bude účtován měsíčne poplatek za vedení 5USD nebo na účet v celkovém kapitálu v případě, že zůstatek je nižší než 5 USD.

  V případě, že klient nemá k dispozici finanční prostředky na jeho účtu iFOREX nebude účtovat poplatek za vedení.
   

  Více informací o obchodování naleznete v našich Obchodní smlouva.

 • Forex

 • Jednodenní financování

  Při obchodování forex CFD s pákou u iFOREX vaše otevřené obchody podléhají financování přes noc na konci každého obchodního dne. Toto financování přes noc může být předmětem kreditu nebo debetu vypočteného na základě příslušných úrokových sazeb pro měny, se kterými se obchoduje s podkladovým nástrojem, plus markup. Markup pro měnové páry začíná na 0,75 %. Může být i vyšší a též se může lišit mezi pozicemi dlouhými (Nákup) a krátkými (Prodej). Projděte si níže uvedenou tabulku, která uvádí aktualizovaný sazebník financování přes noc.

  Pokud je vypočtené procento financování přes noc kladné, znamená to, že příslušná částka bude připsána (přidána) k zůstatku na Vašem účtu. Záporné procento financování přes noc znamená, že příslušná částka bude odečtena ze zůstatku na Vašem účtu.

  Příslušné procento sazeb při financování přes noc, částek a souvisejících časů můžete najít u obou, obchodu i při zadávání limitních příkazů v části Nástroje na kartě 'Tržní info'. Pro výpočet financování přes noc, který bude na Váš účet připsán nebo z něj odečten, jednoduše vynásobte procento financování přes noc s velikostí Vaší transakce. Průběh zpracování nočního profinancování pro každé CFD detailně zobrazuje formulář obchodu "Informace o instrumentu" v sekci "Noční profinancování (GMT)". Vypočítaná hodnota a procento z nočního profinancování daného instrumentu má platnost jeden den. Od CFD, která se obchodují pět dní v týdnu, bude odečtena či jim bude připsána hodnota odpovídající trojnásobku hodnoty podkladového aktiva zobrazené poslední den obchodního týdne, neboť má pokrýt i období celého víkendu. Výsledná částka z celonočního profinancování se odvíjí od měny daného CFD. Pokud se však měna daného CFD liší od měny účtu, bude převedena do měny účtu.

  Vzorec

  Výpočet procenta financování přes noc při nákupu (dlouhé pozice):

   

  Výpočet procenta financování přes noc při prodeji (krátké pozice):

   

  Chcete-li vypočítat částku pro financování přes noc, jednoduše vynásobte sazbu s hodnotou obchodu:Chcete-li vypočítat částku pro financování přes noc, jednoduše vynásobte sazbu s hodnotou obchodu:

  Částka financování přes noc = Hodnota obchodu X úroková sazba financování přes noc

   

  Příklady

  Příklad I

  Tento příklad se týká situace, kdy rozdíl v mezibankovních sazbách je vyšší než markup. V takových případech bude z Vašeho účtu odečteno, když půjde o nákup a připočteno, když půjde o prodej:

  • Instrument = EUR/USD (Euro vůči Americkému dolaru)
  • EUR (základní měna) 3M úroková sazba (anualizovaná) = -0,37% = -0,0037
  • USD (v jiné měně) 3M úroková sazba (anualizovaná) = 1,08% = 0,0108
  • Rozdíl mezibankovních sazeb = 1,45% = 0,0145
  • Dlouhý markup = 0,75 % = 0,0075
  • Krátký markup = 0,75 % = 0,0075
  • Hodnota obchodu vyjádřená v jiné měně = 106.550 USD (100.000 EUR při aktuální uzavírací sazbě 1.0655)

   

  Úroková sazba financování přes noc při nákupu (dlouhé pozice):

  Financování přes noc = 106,550 × (-0.0000611) = -6.51 USD, což znamená mínus 6.51 USD za den

   

  Úroková sazba financování přes noc při prodeji (krátké pozice):

  Financování přes noc = 106,550 × 0.00001944 = 2.07 plus USD za den

   

  Příklad II

  Tento příklad se týká situace, kdy rozdíl v mezibankovních sazbách je VYŠŠÍ než markup a markup pro Nákup a Prodej se liší. V takových případech bude z Vašeho účtu odečteno každou noc bez ohledu na to, v jakém směru je držená pozice:

  • Instrument = EUR/ TRY (Euro vůči Turecká lira)
  • EUR (základní měna) 3M úroková sazba (anualizovaná) = - 0,37% = - 0,0037
  • TRY (v jiné měně) 3M úroková sazba (anualizovaná) = 22,75% = 0,2275
  • Rozdíl mezibankovních sazeb = 23,12% = 0,2312
  • Dlouhý markup = 0,75 % = 0,0075
  • Krátký markup = 14,00 % = 0,14
  • Hodnota obchodu vyjádřená v jiné měně = 620.000 TRY (100.000 EUR při aktuální uzavírací sazbě 6,2000)

   

  Úroková sazba financování přes noc při nákupu (dlouhé pozice):

  Financování přes noc = 620.000 × (-0,000663) = -411 TRY, což znamená mínus 411 TRY za den (≅80 USD)

   

  Úroková sazba financování přes noc při prodeji (krátké pozice):

  Financování přes noc = 620.000 × 0,000253 = 157 TRY, což znamená plus 157 TRY za den (≅30 USD)

   

  Příklad III

  Tento příklad se týká situace, kdy je rozdíl v mezibankovním sazebníku nižší než záporný markup. V takových případech bude z Vašeho účtu odečteno, když půjde krátkou pozici a připočteno, když půjde o dlouhou pozici:

  • Instrument = USD/JPY (Americkému dolaru vs. Japonský jen)
  • USD (base currency) 3M interest rate (annualized) = 1.08% = 1.08
  • JPY (v jiné měně) 3M úroková sazba (anualizovaná) = -0.09% = -0.0009
  • Rozdíl mezibankovních sazeb = -1.17% = -0.0117
  • Dlouhý markup = 0,75 % = 0,0075
  • Krátký markup = 0,75 % = 0,0075
  • Hodnota obchodu vyjádřená v jiné měně = 10,341,000 JPY (100,000 USD při aktuální uzavírací sazbě 103.41)

   

  Úroková sazba financování přes noc při nákupu (dlouhé pozice):

  Financování přes noc = 10,341,000 ×0.00001167 = 120.65 plus JPY za den (≅1.1 USD)

   

  Úroková sazba financování přes noc při prodeji (krátké pozice):

  Financování přes noc = 10,341,000 ×(-0.0000533) = -551.52 JPY, což znamená mínus 551.52 JPY za den (≅5.3 USD)


  * Na konci obchodního dne může zpracování financování přes noc trvat až 15 minut. Následně budou prostředky připsány na váš účet či z něj odepsány odpovídajícím způsobem.
 • Indexy, komodity a Krypto CFD

 • Jednodenní financování

  Při obchodování indexů a komodit CFD s pákou u iFOREX, Vaše otevřené obchody podléhají financování přes noc na konci každého obchodního dne. Toto financování přes noc může být předmětem kreditu nebo debetu, vypočteného na základě příslušných úrokových sazeb pro měny, se kterými se obchoduje s podkladovým nástrojem, plus markup. U indexů a komodit činí navýšení (markup) 2,5 procenta. U kryptoměn může být kvůli extrémním tržním podmínkám výrazně vyšší. Při otevření nového obchodu klikněte na "Nástroje" a pro informace o aktualizovaných hodnotách otevřete "Informace o nástrojích".

  Pokud je vypočtené procento financování přes noc kladné, znamená to, že příslušná částka bude připsána (přidána) k zůstatku na Vašem účtu. Záporné procento financování přes noc znamená, že příslušná částka bude odečtena ze zůstatku na Vašem účtu.

  Příslušné procento sazeb při financování přes noc, částek a souvisejících časů můžete najít u obou, obchodu i při zadávání limitních příkazů v části Nástroje na kartě 'Tržní info'. Pro výpočet financování přes noc, který bude na Váš účet připsán nebo z něj odečten, jednoduše vynásobte procento financování přes noc s velikostí Vaší transakce. Průběh zpracování nočního profinancování pro každé CFD detailně zobrazuje formulář obchodu "Informace o instrumentu" v sekci "Noční profinancování (GMT)". Vypočítaná hodnota a procento z nočního profinancování daného instrumentu má platnost jeden den. Od CFD, která se obchodují pět dní v týdnu, bude odečtena či jim bude připsána hodnota odpovídající trojnásobku hodnoty podkladového aktiva zobrazené poslední den obchodního týdne, neboť má pokrýt i období celého víkendu. Výsledná částka z celonočního profinancování se odvíjí od měny daného CFD. Pokud se však měna daného CFD liší od měny účtu, bude převedena do měny účtu.

  Vzorec

  Výpočet procenta financování přes noc při nákupu (dlouhé pozice):

   

  Výpočet procenta financování přes noc při prodeji (krátké pozice):

   

  Chcete-li vypočítat částku pro financování přes noc, jednoduše vynásobte sazbu s hodnotou obchodu:Chcete-li vypočítat částku pro financování přes noc, jednoduše vynásobte sazbu s hodnotou obchodu:

  Částka financování přes noc = Hodnota obchodu X úroková sazba financování přes noc

   

  Příklady

  Příklad I

  Tento příklad zahrnuje situaci, kdy je mezibankovní sazba vyšší než markup. V takových případech bude z Vašeho účtu odečteno, když půjde o nákup a připočteno, když půjde o prodej:

  • Instrument = Brazil Ibovespa
  • 3M (anualizovaná) úroková sazba Brazilský Rael (BRL) = 9,567% = 0,0957
  • Markup = 2,5% = 0,025
  • Hodnota Obchodu vyjádřená v měně = 127.380 BRL (2 indexové smlouvy se stávajícím uzavřením ve výši 63690 BRL za smlouvu)

   

  Úroková sazba financování přes noc při nákupu (dlouhé pozice):

  Financování přes noc = 127.380 × (-0,0003351944) = -42,70 BRL, což znamená mínus 42,70 BRL za den (≅13,58 USD)

   

  Úroková sazba financování přes noc při prodeji (krátké pozice):

  Financování přes noc = 127.380 × 0.00019630556 = 25 plus BRL za den (≅7.95 USD)

   

  Příklad II

  Tento příklad zahrnuje situaci, kdy je mezibankovní sazba nižší než markup. V takových případech bude z Vašeho účtu odečteno každou noc bez ohledu na to, v jakém směru je držená pozice:

  • Instrument = Oil (Crude Light WTI)
  • Americký dolar (USD) 3M úroková sazba (anualizovaná) = 1,08% = 0,0108
  • Markup = 2,5% = 0,025
  • Hodnota obchodu vyjádřená v měně = 53 250 USD (1 000 barelů ropy při aktuální uzavírací sazbě 53,25 USD za barel)

   

  Úroková sazba financování přes noc při nákupu (dlouhé pozice):

  Financování přes noc = 53 250 × (-0,00009944) = -5,30 USD, což znamená mínus 5,30 USD za den

   

  Úroková sazba financování přes noc při prodeji (krátké pozice):

  Financování přes noc = 53 250 × (-0,00003944) = -2,10 USD, což znamená mínus 2,10 USD za den


  * Na konci obchodního dne může zpracování financování přes noc trvat až 15 minut. Následně budou prostředky připsány na váš účet či z něj odepsány odpovídajícím způsobem.
 • Termíny Rollover kontraktů

  Každý CFD který je založen na Futures kontraktu (tj komodity a indexy) má svůj termín Rolloveru.

  Po dosažení data Rolloveru příslušného nástroje budou všechny otevřené pozice Futures kontraktů CFD převedeny (rolled-over) do dalšího kontraktu, takže pozice zůstávají otevřené s novým Futures kontraktem.

  Po uskutečnění takového rolloveru bude u otevřené pozice P/L (zisk / ztráta) vyjádřena cenovým rozdílem mezi vypršenými a novými smluvními cenami a bude zahrnovat také markup spread. Všechny příslušné úrovně limitních příkazů se automaticky upraví podle nové budoucí smluvní ceny.

  Například pokud poslední cena kontraktu WTI Oil pro únor činí 50,125 USD a tržní cena následující smlouvy (pro březen) v té době činí 50,805 USD, potom bude cenová hladina všech splatných limitních příkazů aktualizována o 0,68 USD.

  Termíny rolloveru u kontraktů závisí na instrumentu který obchodujete, a ty, které jsou uvedeny níže, musí mít data rolloveru výhradně se vztahující na CFD od iFOREX:

 • Akcie CFD a ETF CFD

 • Jednodenní financování

  Při obchodování akcií a ETF CFD s pákou u iFOREX, Vaše otevřené obchody podléhají financování přes noc na konci každého obchodního dne. Toto financování přes noc může být předmětem kreditu nebo debetu, vypočteného na základě příslušných úrokových sazeb pro měny, se kterými se obchoduje s podkladovým nástrojem, plus markup. Markup u akcií a ETF začíná na 5 %. Může být vyšší a též se může lišit mezi pozicemi dlouhými (Nákup) a krátkými (Prodej). Prohlédněte si níže uvedenou tabulku, která uvádí aktualizovaný sazebník financování přes noc.

  Pokud je vypočtené procento financování přes noc kladné, znamená to, že příslušná částka bude připsána (přidána) k zůstatku na Vašem účtu. Záporné procento financování přes noc znamená, že příslušná částka bude odečtena ze zůstatku na Vašem účtu.

  Příslušné procento sazeb při financování přes noc, částek a souvisejících časů můžete najít u obou, obchodu i při zadávání limitních příkazů v části Nástroje na kartě 'Tržní info'. Pro výpočet financování přes noc, který bude na Váš účet připsán nebo z něj odečten, jednoduše vynásobte procento financování přes noc s velikostí Vaší transakce. Průběh zpracování nočního profinancování pro každé CFD detailně zobrazuje formulář obchodu "Informace o instrumentu" v sekci "Noční profinancování (GMT)". Vypočítaná hodnota a procento z nočního profinancování daného instrumentu má platnost jeden den. Od CFD, která se obchodují pět dní v týdnu, bude odečtena či jim bude připsána hodnota odpovídající trojnásobku hodnoty podkladového aktiva zobrazené poslední den obchodního týdne, neboť má pokrýt i období celého víkendu. Výsledná částka z celonočního profinancování se odvíjí od měny daného CFD. Pokud se však měna daného CFD liší od měny účtu, bude převedena do měny účtu.

  Vzorec

  Výpočet procenta financování přes noc při nákupu (dlouhé pozice):

   

  Výpočet procenta financování přes noc při prodeji (krátké pozice):

   

  Chcete-li vypočítat částku pro financování přes noc, jednoduše vynásobte sazbu s hodnotou obchodu:Chcete-li vypočítat částku pro financování přes noc, jednoduše vynásobte sazbu s hodnotou obchodu:

  Částka financování přes noc = Hodnota obchodu X úroková sazba financování přes noc

   

  Příklady

  Příklad I

  Tento příklad zahrnuje situaci, kdy je mezibankovní sazba vyšší než markup. V takových případech bude z Vašeho účtu odečteno, když půjde o nákup a připočteno, když půjde o prodej:

  • Instrument = Gazprom (GAZP)
  • Ruský rubl (RUB) 3M úroková sazba (anualizovaná) = 9,5% = 0,095
  • Markup = 5% = 0,05
  • Hodnota obchodu vyjádřená v měně = 2 459 000 RUB (20 000 akcií při aktuální uzavírací sazbě 122,95 RUB za akcii)

   

  Úroková sazba financování přes noc při nákupu (dlouhé pozice):

  Financování přes noc = 2,459,000 × (-0.0004) = -983.60 RUB, což znamená mínus 983.60 RUB za den (≅17.52 USD)

   

  Úroková sazba financování přes noc při prodeji (krátké pozice):

  Financování přes noc = 2,459,000 × 0.000125= 307.38 plus RUB za den (≅5.48 USD)

   

  Příklad II

  Tento příklad zahrnuje situaci, kdy je mezibankovní sazba nižší než markup. V takových případech bude z Vašeho účtu odečteno každou noc bez ohledu na to, v jakém směru je držená pozice:

  • Instrument = Apple (AAPL)
  • Americký dolar (USD) 3M úroková sazba (anualizovaná) = 1,08% = 0,0108
  • Markup = 5% = 0,5
  • Hodnota obchodu vyjádřená v měně = 70 600 USD (500 akcií při aktuální uzavírací sazbě ve výši 141,20 USD za akcii)

   

  Úroková sazba financování přes noc při nákupu (dlouhé pozice):

  Financování přes noc = 70,600 × (-0.000169)= -11.93 USD, což znamená mínus 11.93 USD za den

   

  Úroková sazba financování přes noc při prodeji (krátké pozice):

  Financování přes noc = 70,600 × (-0.000109) = -7.70 USD, což znamená mínus 7.70 USD za den


  * Na konci obchodního dne může zpracování financování přes noc trvat až 15 minut. Následně budou prostředky připsány na váš účet či z něj odepsány odpovídajícím způsobem.
 • Dividendy

  V případě rozdělení peněžních dividend ve vztahu k podílu CFD bude provedena úprava dividenda na klientově zůstatku s ohledem na podkladové pozice akcií, které jsou v držení klienta na konci obchodního dne, který předchází datumu ex-dividend. Úprava dividenda se vypočte na základě velikosti dividendy, velikosti pozice klienta a zda se jedná o nákupní nebo prodejní transakci, přičemž u dlouhodobých pozic musí být úprava připsána na klientův zůstatek a u krátkodobých pozic musí být odečtena od zůstatku klienta. Dividendy budou připsány nebo odečteny ze zůstatku klienta mimo dobu obchodování podkladových akcií a před zahájením následujícího obchodního dne u daných akcií, a jsou podmíněna držením příslušné pozice klientem v okamžiku úpravy dividendy. Během tohoto období, s cílem udržet reálnou hodnotu vlastního kapitálu klienta až do zahájení dalšího dne obchodování, společnost upraví pozici klienta v souladu s výší dividendy na vrub nebo ve prospěch klientova zůstatku.

  Příklad:
  Coca-Cola vydává dividendu ve výši 0,35 USD na akcii.
  Datum ex-dividend je 29. listopadu a datum vypořádání v iFOREX je 28. listopadu v 22:05 GMT.
  Uzavírací cena před vypořádáním je 41,65.
  Klientovi, který má dlouhodobou pozici 5000 akcií bude připsáno 0,35 x 5000 = 1750 USD, v případě že je jeho obchod otevřen k datu vypořádání.
  Podobná částka bude účtována ze zůstatku u klienta, který je držitelem krátkodoé pozice.
  Cena akcií bude upravena během Afterhours z 41.65 na 41.30, což odpovídá poslední ceně akcií mínus hodnoty dividenda.

  Akcie / ETF Trh Hodnota Dividenda Datum a čas (GMT)
  Tady nejsou v současné době žádné informace o budoucích podnikových činnostech
 • Podnikové činnosti

  Podnikové činnosti jsou některé události, které ovlivňují hodnotu akcií veřejné obchodní společnosti. Při výskytu podnikových činností v určitém podílu, musí iFOREX zlikvidovat všechny otevřené pozice a odstranit veškeré limitní příkazy u CFD, které udávají konkrétní podíly.
  Podnikové činnosti v iFOREX zahrnují distribuci dividend, konsolidace, rozdělení, prodej akcií existujícím akcionářům a jakékoliv jiné události, které podstatně ovlivňují nebo mohou podstatně ovlivnit cenu akcií (včetně podstatných oznámení společnosti, převzetí, fúze, insolvence apod.)

  Níže najdete seznam nadcházejících podnikových činností:

  Akcie / ETF Trh Typ Datum a čas (GMT)
  Tady nejsou v současné době žádné informace o budoucích podnikových činnostech
 • Výroční zprávy

  Výroční zpráva je pravidelně vydávaná zpráva o ekonomické výkonnosti veřejných společností. Analýzy čtvrtletních zpráv o výdělcích investorům umožňují odhadovat finanční kondici společností. Vyhlášení zisku, zejména oblíbenou společností s vysokou tržní kapitalizací, může ovlivnit ceny akcií této společnosti. Ve dnech zveřejňování čtvrtletních zpráv tak může na trhu docházet ke značnému kolísání.

  Z tohoto důvodu bude v době zveřejňování upravena maximální expozice příslušných akcií a bude snížena na 50 000 USD per akcie.

  Podívejte se na zprávy o zisku z tohoto týdne

  Poznámka: Je možné, že v okamžiku vaší návštěvy tento seznam nebude vyčerpávající, neboť ke zveřejnění dalších výdělků došlo až po jeho kompilaci. Nejaktuálnější jsou vždy obchodní podmínky, které naleznete v sekci „Informace o nástroji“ v listu obchodu každého nástroje.

 

Chcete-li získat více informací nebo máte-li jakékoli související otázky, neváhejte kontaktovat náš Zákaznický servis.