Výrobky a služby včetně finančních nástrojů nabízených iFOREX jsou v České republiky na Slovensku a v Maďarsku zajištěné eBrókerház Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 14., Madársko), společností schválenou HSFA pod čísly licence III/73.059/2000. a III/73.059-4/2002 a regulovanou MAĎARSKOU CENTRÁLNÍ BANKOU.

eBrókerház Befektetési Szolgáltató Zrt, převádí realizaci pokynů k provedení příkazů svých klientů zadaných v platformě pro online obchodování, na společnost iCFD Ltd. (se sídlem : Corner of Agiou Andreou and Eleftheriou Venizelou Streets, Vashiotis Agiou Andreou Building, 2nd Floor, Office 201, 3035 Limassol, Cyprus, licenční číslo: CySEC 143/11).

CFDs jsou komplexní instrumenty. Praxe CFD zahrnuje využití finanční páky, z čehož vyplývá i vysoké riziko ztráty peněz. Obchodováním CFDs s iFOREXem přijde o peníze 85 % retailových investorů. Měli byste zvážit, zda fungování CFDs rozumíte a zda si vysokou míru rizika ztráty peněz můžete dovolit podstoupit. Materiály obsažené na této stránce jsou určeny pouze k inzertním a marketingovým účelům a nesmí být nijak vykládány, výslovně nebo implicitně, přímo nebo nepřímo, jako investiční rady, doporučení nebo návrhy investiční strategie týkající se finančního nástroje, a to jakkoli. Dále byste si měli být jisti, že máte dostatek času na aktivní správu svých investic. CFD jsou derivační finanční nástroje, jejichž cena je odvozena od ceny základního aktiva nebo na základě smlouvy, k níž se CFD vztahuje (např. měny, komodity, index, atd.). Derivační finanční nástroje a související trhy jsou značně proměnlivé. Ceny CFD a souvisejících nástrojů se mohou rychle měnit a mohou odrážet nepředvídané události nebo změny, včetně těch ekonomických, které klient ani iFOREX nemůže ovlivnit. Uvedené ceny nebo informace se mohou lišit a měnit v závislosti na tržních podmínkách. Při investici do produktů společnosti denominovaných v jiné měně než je měna státu, v němž žijete, se může návratnost snížit nebo zvýšit a to v důsledku měnových výkyvů. Jakékoli údaje o výkonnosti nebo simulované výkonnosti v minulosti, které jsou součástí inzerce publikované iFOREX nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Všechny názvy, snímky a osobní údaje osob zobrazených jako obchodníci v inzerci, které se týkají výkonnosti v minulosti, jsou uvedeny pouze za účelem prezentace, a nejde o skutečné obchodníky, kteří prováděli transakce (skutečné údaje má v držení v rámci ochrany osobních údajů společnost iFOREX). Všechny názory vyjádřené obchodníky nejsou skutečnými svědectvími, ale spíše jde o zobrazení skutečného výkonu v minulosti. Veškeré uváděné obchody jsou vybrány z minulých úspěšných obchodů a nejsou spolehlivým ukazatelem všech minulých nebo budoucích obchodů. 

© 2018 iFOREX. Všechna práva vyhrazena.

Všechny obchodní značky, které se objeví na těchto webových stránkách jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.